Tevhid Okulu

Muasır Sorular, Vahiy'den Cevaplar...

Bir Ayet

Kendilerine Kitap’tan nasip verilenleri görmedin mi? Onlar cibte (sihire) ve tağuta iman ediyorlar ve kafirler için: ‘Bunlar (Allah’a) iman edenlerden daha doğru yoldadır.’ diyorlar.

Bir Hadis

Sehl ibni Sa’d es Saidî (r.a.)'dan rivayet edildiğine göre Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Eğer dünya sivrisineğin kanadına denk bir değere sahip olsaydı Allah hiçbir kafire dünyadan bir yudum su bile içirmezdi.”

Bir Nasihat

Dün Din Olmayan Şey, Bu Gün de Din Olamaz...

Tağutlara Kulluğun Modern Mabedleri

Tevhid Akademisi