Tevhid Okulu

Muasır Sorular, Vahiy'den Cevaplar...

Bir Ayet

İman edenler Allah yolunda savaşırlar, küfredenler ise tağut yolunda savaşırlar. O halde şeytanın dostlarına karşı savaşın! Şüphe yok ki şeytanın tuzağı zayıftır.

Bir Hadis

Sehl ibni Sa’d es Saidî (r.a.)'dan rivayet edildiğine göre Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Eğer dünya sivrisineğin kanadına denk bir değere sahip olsaydı Allah hiçbir kafire dünyadan bir yudum su bile içirmezdi.”

Bir Nasihat

Sen Kendini Hak İle Meşgul Etmezsen Batıl Seni İstila Eder.

Tağutlara Kulluğun Modern Mabedleri

Tevhid Akademisi