Tevhid Okulu

Muasır Sorular, Vahiy'den Cevaplar...

Bir Ayet

Andolsun ki biz ‘Allah’a kulluk edin ve tağuttan sakının.’ diye her ümmete bir rasul gönderdik…

Bir Hadis

Sehl ibni Sa’d es Saidî (r.a.)'dan rivayet edildiğine göre Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Eğer dünya sivrisineğin kanadına denk bir değere sahip olsaydı Allah hiçbir kafire dünyadan bir yudum su bile içirmezdi.”

Bir Nasihat

Sen Kendini Hak İle Meşgul Etmezsen Batıl Seni İstila Eder.

Tağutlara Kulluğun Modern Mabedleri

Tevhid Akademisi