Tevhid Okulu

Muasır Sorular, Vahiy'den Cevaplar...

Bir Ayet

Dinleyip de sözün en güzeline uyan, tağuta kulluktan sakınıp Allah’a yönelen kullarımı müjdele! Onlara müjde vardır. İşte, Allah’ın doğru yola ilettiği kimseler de, gerçek akıl sahipleri de onlardır.

Bir Hadis

Sehl ibni Sa’d es Saidî (r.a.)'dan rivayet edildiğine göre Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Eğer dünya sivrisineğin kanadına denk bir değere sahip olsaydı Allah hiçbir kafire dünyadan bir yudum su bile içirmezdi.”

Bir Nasihat

Dün Din Olmayan Şey, Bu Gün de Din Olamaz...

Tağutlara Kulluğun Modern Mabedleri

Tevhid Akademisi